• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowe podejścia do projektowania szkół: przestrzeń uczenia się.

Szkło jako okalająca nas zewsząd substancja, ze względu na swoje różne właściwości, dzieli się również na różnorodne typy. Główny używany rodzaj szkła to szkło artystyczne, jakie sprzyja w głównej mierze do dekoracji wykorzystywanych przez nas pokoi, głównie naszych domów. Drugi typ szkła nazywany jest mianem bezpiecznego, a swoje wykorzystanie znajduje głównie w budownictwie a również motoryzacji – do komponowania szyb samochodowych – tu przyda się ANCHOR. Kolejny typ to szkło wodne, jakie ze względu na swoją gęstość porównywaną do syropowatej cieczy ma za zadanie chronić taniny, papy czy drewno. Jeszcze jeden typ to szkło potasowe, które używa się w laboratoriach syntetycznych ze względu na jego ciężką topliwość, a też szkło ołowiowe, jakie przeciwnie – bez trudu się topi i służy do produkcji soczewek i kryształów. Minione dwa rodzaje to szkło sodowe i szkło kwarcowe. Szkło kwarcowe użytkowane jest do wytwórczości naczyń laboratoryjnych, bo trudno się topi oraz jest odporne n wysokie temperatury. Natomiast szkło sodowe służy do produkcji naczyń szklanych użytkowanych przez nas w życiu codziennym i szyb okiennych, co zawdzięcza małej temperaturze topnienia.

1. Metody

2. Wskazówki

3. Porady

4. Usługi

5. Wiadomości

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.